Het nieuws over de accijnsverlaging over brandstoffen heeft u waarschijnlijk ook bereikt. De verlaging gaat in op 1 april en geldt tot en met 31 december 2022 en biedt bedrijven de mogelijkheid accijnzen terug te vragen voor brandstoffen die zij op die datum in voorraad hebben.

Wat houdt de accijnsverlaging in?

De overheid wil de stijging in energieprijzen dempen en verlaagt de accijnzen per 1 april met:

  • 11,1 cent per liter diesel excl. btw
  • 17,3 cent per liter loodvrije benzine excl. btw
  • 4,1 cent per liter propaan excl. btw

Voorwaarden
Om van de teruggaveregeling gebruik te maken, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u vinden op de website van de Belastingdienst Douane, zie deze link.

Tot op heden merken wij dat veel klanten terughoudend zijn met het bestellen van brandstoffen in aanloop naar 1 april wegens de accijnsverlaging. De verwachting is dan ook dat het op en vlak na 1 april extreem druk zal worden. Om te voorkomen dat u tijdelijk zonder brandstoffen komt te zitten, raden wij u aan te controleren of u tot en met de eerste week van april voldoende brandstoffen op voorraad heeft.

Verder willen wij u er op wijzen dat de teruggaveregeling slechts vijf werkdagen van kracht is. U kunt tot en met 8 april een teruggaveverzoek indienen via Mijn Douane. Hierbij moet u aantonen dat de accijns betaald is, waarbij enkel een inkoopfactuur niet wordt beschouwd als afdoende bewijs. Op verzoek zullen wij een document opmaken dat gebruikt kan worden als een vorm van bewijs.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over de effecten van de accijnsverlaging. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met uw vertegenwoordiger of met ons kantoor door te bellen naar +31 115 613 438 of te mailen naar info@depooterolie.nl